Beweegkriebels

Inspireert, enthousiasmeert en informeert!​

Beweegkriebels is een methode die zich richt op professionals die werken met baby’s, dreumesen en peuters. Denk hierbij aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorschoolse opvangcentra of consultatiebureaus en scholen.

De methode leert professionals op een creatieve manier te denken en te werken hoe zij kinderen bewegingsmogelijkheden kunnen aanbieden. Het is zo ontwikkeld dat ook de professional er plezier aan beleefd en zorg draagt voor een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.

Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert en informeert!

Voor meer informatie neem dan contact met ons op!