S.T.A.R.

Sportactiviteiten gericht op gedrag


Serrah Sport zet de S.T.A.R. – methodiek in om de sociale competenties van de deelnemers te vergroten. Het gaat om bewustwording en gedragsverandering. We stimuleren hen om structureel te bewegen en de juiste keuzes e maken in omgang en gedrag naar derden met als uiteindelijk doel gedragsverandering te realiseren. S.T.A.R. staat voor: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect.

Het programma is een initiatief van de Nederlandse Basketbalbond

 

 De S.T.A.R.- training is een training die bijdraagt aan het sociaal gedrag van het jonge/oude schoolkind en tiener/puber. De training is gericht op het verminderen van probleemgedrag en pesten tussen kinderen, het vergroten van respect in omgang met elkaar en acceptatie van verschillen. De trainingen vinden plaats op school of op de locatie van de aanvrager. Een trainer werkt herhaald met de klas/groep  jongeren aan deze waardes. Daarnaast is er een informatie avond over S.T.A.R. voor de ouders en een bijeenkomst voor de docenten.

Sportiviteit

Sportiviteit passen we in onze trainingen toe in de breedste zin van het woord, dus niet alleen Fair Play maar ook zaken als gezondheid, elkaar helpen en elkaar begroeten komen ruimschoots aan bod.

 

Acceptatie

Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden. Iemand respecteren zoals die persoon is ongeacht huiskleur, geloof uiterlijk, sekse en geaardheid.

Teamwork

Teamwork betekent samenwerken, het tonen van sociaal gedrag en andere maatschappelijke gedragingen. De letters van het woord team gebruiken we ook in ons motto Together Everybody Achieves More. En dat is natuurlijk ook als we samenwerken. Samen kan je meer doen dan alleen.

Respect

Respect staat voor het samenvatten van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag of met humor de spanning doorbreken. In het kort komt het erop neer dat we elkaar behandelen zoals jezelf graag behandeld wilt worden.