S.T.A.R. in het onderwijs

Op scholen krijgen leerlingen door middel van trainingen van Serrah Sport een positieve impuls tot maatschappelijk bewustzijn.

Het doel van de S.T.A.R. methode 

Bij leerlingen:

Vergroten van sociaal verantwoordelijk gedrag: Rekening houden met elkaar, acceptatie van verschillen, verbeteren van omgangsvormen, tegengaan pesten, sportief gedrag (lichamelijk en sociaal) en weerbaarheid.
Gezondheid en bewustwording horen hier ook bij.

Bij het docententeam:

Bewustwording van welke boodschap het team uitdraagt. Meer consequentie in het pedagogisch klimaat.

Bij docenten:

Bewustwording van hun rol in het gedrag van kinderen. Welke gedrag wordt geaccepteerd/welk gedrag niet? Hoe wordt gereageerd en wat zijn daarvan de gevolgen? Handvatten bieden in groepsdynamica en omgang met moeilijke gesprekken.

 

Bij ouders:

Inzicht in de training die hun kind heeft gehad. Bewustwording van hun eigen gedrag en de reacties hierop bij hun kind. Het maken van bruggen in hetzelfde handelen tussen onderwijs en ouders en/of voogd.

Werkvormen

 

 • Sport en Spel
 • Interactieve groepsgesprekken
 • Mind-maps
 • Groepsafspraken over omgangsvormen
 • voorlichting 

 

 • Plezier
 • Humor
 • Confrontatie
 • Vertrouwen
 • Bewustwording
 • Kennisoverdracht
 • Ervaren van andermans positie
Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact op voor een intakegesprek waarbij u exact kunt aangeven welke wensen er zijn. Wij bieden u indien gewenst een activiteit of programma op maat inclusief prijsopgaaf, zodat u precies weet waar u aan toe bent.