S.T.A.R. Methode

Sportactiviteiten gericht op gedrag

Sociaal

 • Meer sociale omgangsvormen: beleefdheid, groeten, elkaar uit laten praten, luisteren, normen en waarden groepvolgen
 • Meer acceptatie verschillen: respect voor verschillen tussen mensen, geen discriminatie
 • Inzicht in groepsdynamica: Keuzegedrag, groepsdruk, spiegelgedrag, individualisering, plagen, pesten
 • Meer pro-sociaal gedrag: helpen, samenwerken, delen, troosten, rekening houden met elkaar, fair play
 • Weerbaarheid: aangeven van grenzen

Cognitief

 • Meer kennis over verschil tussen pesten en plagen
 • Meer kennis over gevolgen pesten, sociale uitsluiting
 • Meer kennis over eigen rol in pest situaties
 • Meer kennis over strategieën om met stressvolle situaties om te gaan
 • Meer kennis over hoe anderen te kunnen helpen, betrekken en ondersteunen

Emotioneel

 • Meer inleven in anderen: begrijpen van verschillen, begrijpen van effecten op anderen
 • Meer empathie: emoties van anderen ervaren, begrijpen en hier
  pro-sociaal op reageren
 • Betere emotieregulatie/meer emotie-regulatie strategieën om op stressvolle situaties te reageren
 • Meer zelfvertrouwen
 •  
 
 

Fysiek

 • Meer bewegen
 • Meer  plezier in bewegen
 • Sportief zijn
 • Minder overgewicht

Verwachte Uitkomsten

 • Bewustzijn groepsdynamica en eigen rol in de groepsdynamica
 • Sociale competentie vergroting
 • Gedragsverandering: meer sociaal gedrag, minder individualisering, minder pesten, meer acceptatie verschillen
 • Meer empathie naar anderen en pro-sociaal gedrag
 • Betere emotieregulatie
 • Meer strategieën om met stressvolle situaties om te gaan
 • Meer plezier in bewegen